بیماران قلبی

برنج قهوه ای ، شفایی برای بیماران قلبی

۱۳۹۷-۲-۱۰ ۱۱:۴۷:۱۷ +۰۴:۳۰

دوستای عزیز در ادامه مقاله ای که درباره خاصیت های برنج قهوه ای داشتم براتون ترجمه میکردم، اولین موردی که دیدم درباره نقش برنج قهوه

برنج قهوه ای ، شفایی برای بیماران قلبی ۱۳۹۷-۲-۱۰ ۱۱:۴۷:۱۷ +۰۴:۳۰